google10e6a3399c249373.html

Atex

ODKURZACZE DO TWOICH OBSZARÓW WYSOKIEGO RYZYKA GDZIE OBECNE SĄ NIEBEZPIECZNE PYŁY

 

Nasz asortyment bezpiecznych odkurzaczy mają być używane w środowiskach, które ryzyko jest niebezpieczne dla zdrowia lub zagrożenia wybuchem.

 

ExLogo

Przestrzenie zagrożone wybuchem to przestrzenie, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej wymagającej podjęcia specjalnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących i osób trzecich.

 

 

Przestrzenie zagrożone wybuchem pyłu dzieli się na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfer wybuchowych jako:

1)   strefa 20 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;

2)   strefa 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnej pracy;

3)   strefa 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnej pracy, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Od początku naszej działalności bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego budujemy odkurzacze przestrzegając aktualnych norm i przepisów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą odkurzaczy w wykonaniu bezpiecznym dla stref zagrożenia wybuchem. Dział kontroli jakości Ruwac jest odpowiedzialny za ostateczny test każdego odkurzacza poświadczając wynik każdego testu w dokumentach  urządzenia. Wyniki testów muszą korespondować z najbardziej wyśrubowanymi kryteriami jakości.  Różne wersje odkurzaczy Ruwac są certyfikowane przez cenione w świecie instytucje takie jak TÜV i BGiA. 

 

ExplosionProofGroup

 

W miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem magazynowanego i transportowanego pyłu, stosujemy specjalne rozwiązania odpylaczy lub odkurzaczy dla stref Atex. W każdym przypadku urządzenia są dobierane i projektowane z uwzględnieniem analizy ryzyka, dla konkretnej instalacji. W naszej ofercie mamy pond 500 różnych modeli dla Stref zagrożenia wybuchem. Cały czas ta grupa jest rozbudowywana o kolejne konfiguracje. Dla naszych klientów oferujemy specjalny program doboru, gdzie odkurzacz budowany jest pod konkretną aplikację z możliwością zastrzeżenia konfiguracji.

 

 

Nasze rozwiązania Ex obejmują całość systemu odpylania z wyodrębnieniem stref i zabezpieczeniami przeciw przejściu fali uderzeniowej. W tej kwestii współpracujemy z czołowymi producentami zabezpieczeń, a wspólna konfrontacja pozwala na zoptymalizowanie zastosowania ich w praktyce przemysłowej. Wiemy, jak ważne jest bezpieczne odpylenie pyłów zagrożonych wybuchem, dlatego kwestia ta zostaje kluczowym elementem współpracy z naszymi klientami.

odkurzaczeatex

 

 

Zachęcamy Państwa do pogłębiania wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie bo przecież mamy wspólny celem jakim jest bezpieczeństwo człowieka.

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie instalacji przed rozprzestrzenieniem wybuchu na instalacji

System zabezpieczenia wybuchem stanowi część układów odpylania lub odkurzania, a jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz ochrona instalacji i urządzeń produkcyjnych przed przeniesieniem wybuchu i jego rozprzestrzenianie się.

Zagrożenie wybuchem można zdefiniować jako możliwość utworzenia – przez palne gazy, pyły lub pary palnych cieczy – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem źródła zapłonu mogą spowodować wybuch. Poniżej przedstawiamy źródła zapłonu mieszanin palnych substancji z powietrzem.

 

plan

OCHRONA:

Bezpiecznie unikać powstania trzech warunków jednocześnie.

 

ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY:

 Skutecznie wyeliminowanie jednego

z trzech warunków zagrożenia wybuchowego.

 

 

 

 

 

 

Mamy szeroką gamę odkurzaczy przemysłowych w wykonaniu ATEX prawie każdym środowisku!

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych lub kontakt pod numerem +48 32 760 95 99 celem dalszych informacji.