google10e6a3399c249373.html

Wykonanie odkurzaczy zgodnie z Atex

Każdy odkurzacz opuszczający linię montażową firmy Ruwac Industriesauger GmbH jest przedmiotem testów i licznych kontroli wykonywanej przez naszych techników, w zależności od modelu może zostać wykonany zgodnie z ATEX 21 lub 22 i pracować jako odkurzacz przeciwwybuchowy (antywybuchowy) w strefach Ex,  zagrożonych wybuchem pyłu lub dla Stref 1 i 2 zagrożonych wybuchem pyłu i gazu oraz z materiałami oznaczonymi jako zagrożone wybuchem.

Dział kontroli jakości Ruwac jest odpowiedzialny za ostateczny test każdego odkurzacza poświadczając wynik każdego testu w dokumentach  urządzenia. Wyniki testów muszą korespondować z najbardziej wyśrubowanymi kryteriami jakości.

atex

Różne wersje odkurzaczy Ruwac są certyfikowane przez cenione w świecie instytucje takie jak TÜV i BGiA: na efektywność filtracji (TÜV cat.M), na filtracje pyłów niebezpiecznych  TÜV cat.H), na ochronę przed ryzykiem wyładowań elektrostatycznych (TÜV cat. B1), na pracę w środowisku oraz z produktami  zagrożonymi wybuchem (Ex, ATEX Dyrektywa 94/9 EC).