google10e6a3399c249373.html

Atex

ODKURZACZE DO TWOICH OBSZARAÓW WYSOKIEGO RYZYKA GDZIE OBECNE SĄ NIEBEZPIECZNE PYŁY

Nasz asortyment bezpiecznych odkurzaczy mają być używane w środowiskach, które ryzyko jest niebezpieczne dla zdrowia lub zagrożenia wybuchem.

ExLogo

Przestrzenie zagrożone wybuchem to przestrzenie, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej wymagającej podjęcia specjalnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących i osób trzecich.

Przestrzenie zagrożone wybuchem pyłu dzieli się na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfer wybuchowych jako:

1) strefa 20  przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;

2) strefa 21  przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpią w trakcie normalnej pracy;

3) strefa 22  przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnej pracy, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Od początku naszej działalności bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego budujemy odkurzacze przestrzegając aktualnych norm i przepisów.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą odkurzaczy w wykonaniu bezpiecznym dla stref zagrożenia wybuchem. Dział kontroli jakości Ruwac jest odpowiedzialny za ostateczny test każdego odkurzacza poświadczając wynik każdego testu w dokumentach urządzenia. Wyniki testów muszą korespondować z najbardziej wyśrubowanymi kryteriami jakości. Ręczne wersje odkurzaczy Ruwac są certyfikowane przez cenione w świecie instytucje takie jak TA?V i BGiA.

ExplosionProofGroup

W miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem magazynowanego i transportowanego pyłu, stosujemy specjalne rozwiązania odpylaczy lub odkurzaczy dla stref Atex. W każdym przypadku urządzenia są dobierane i projektowane z uwzględnieniem analizy ryzyka, dla konkretnej instalacji. W naszej ofercie mamy pond 500 różnych modeli dla Stref zagrożenia wybuchem. Cały czas ta grupa jest rozbudowywana o kolejne konfiguracje. Dla naszych klientów oferujemy specjalny program doboru, gdzie odkurzacz budowany jest pod konkretną aplikację z możliwością zastrzeżenia konfiguracji. Nasze rozwiązania Ex obejmują całość systemu odpylania z wyodrębnieniem stref i zabezpieczeniami przeciw przejęciu fali uderzeniowej. W tej kwestii współpracujemy z czołowymi producentami zabezpieczeń, a wspólna konfrontacja pozwala na zoptymalizowanie zastosowania ich w praktyce przemysłowej. Wiemy, jak ważne jest bezpieczne odpylenie pyłów zagrożonych wybuchem, dlatego kwestia ta zostaje kluczowym elementem współpracy z naszymi klientami.

odkurzaczeatex

Zachęcamy Państwa do pogłębiania wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie bo przecież mamy wspólny cel jakim jest bezpieczeństwo człowieka.

Zabezpieczenie instalacji przed rozprzestrzenieniem wybuchu na instalacji

System zabezpieczenia wybuchem stanowi część układów odpylania lub odkurzania, a jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz ochrona instalacji i urządzeń produkcyjnych przed przeniesieniem wybuchu i jego rozprzestrzenianie się.

Zagrożenie wybuchem można zdefiniować jako możliwość utworzenia – przez palne gazy, pyły lub pary palnych cieczy – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem źródła zapłonu mogą spowodował wybuch. Poniżej przedstawiamy źródła zapłonu mieszanin palnych substancji z powietrzem.

plan

OCHRONA:

Bezpiecznie unikać powstania trzech warunków jednocześnie.

ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY:

Skutecznie wyeliminowanie jednego

z trzech warunków zagrożenia wybuchowego.

Mamy szeroką gamę odkurzaczy przemysłowych w wykonaniu ATEX prawie każdym środowisku!

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych lub kontakt pod numerem +48 32 760 95 99 celem dalszych informacji.