google10e6a3399c249373.html

Zależność pomiędzy kategoriami i strefami

Oznaczenie kategorii

Zaprojektowane dla rodzaju atmosfery wybuchowej

Zaprojektowane dla strefy

Można stosować również w strefie

1D

mieszanina pył/powietrze

20

21 i 22

2D

 

mieszanina pył/powietrze

21

22

3D

mieszanina pył/powietrze

22

 

Zagrożenie wybuchem definiuje się jako możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, ukł elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. W powyższej tabeli przedstawiamy oznaczenia kategorii możliwość stosowania urządzeń dla danej strefy.