google10e6a3399c249373.html

Dyrektywa Atex

Przepisy dotyczą wszystkich urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zarówno elektrycznych i mechanicznych, w tym systemów ochronnych. Istnieją dwie kategorie urządzeń „I” dla górnictwa i „II” dla przemysłów powierzchniowych.

logo_atex

Producenci, którzy stosują przepisy i umieszczają oznakowanie CE i Ex są w stanie sprzedać swój sprzęt w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej, bez żadnych dodatkowych wymagań w odniesieniu do zagrożeń, których obecnie stosowane. Dyrektywa obejmuje szeroką gamę urządzeń, potencjalnie w tym urządzeń stosowanych na stałych platformach wiertniczych, w zakładach petrochemicznych, kopalni, młynów i innych miejscach, gdzie potencjalnych miejsc gdzie zagrożenie może występować.

W bardzo szerokim zakresie, są trzy warunki do dyrektyw do stosowania:
a) wyposażenie musi posiadać własne źródło zapłonu efektywnej,
b) są przeznaczone do stosowania w atmosferze wybuchowej tzw. mieszaniny powietrza,
c) jest w normalnych warunki atmosferyczne.

Dyrektywa Atex obejmuje również elementy niezbędne do bezpiecznego użytkowania i urządzeń bezpieczeństwa przyczyniających się bezpośrednio do bezpiecznego korzystania z urządzeń w zasięgu. Te ostatnie urządzenia mogą być na zewnątrz środowisk zagrożonym wybuchem.